Schemat ISO/IEC 27001

„Begin with end in mind” – zaczynaj mając świadomość celu!

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001:2013 (PN-ISO/IEC 27001:2014-12) wymaga tego, żeby Najwyższe Kierownictwo otrzymało wizję tego wdrożenia w sposób zrozumiały i zamykający się w przewidywalnym projekcie.

Poniższy diagram przedstawia najważniejsze elementy wdrożenia SZBI, które stanowi uzasadnienie i opis projektu.

Wdrożenie SZBI zgodnego z ww. normą jest spełnieniem wymagań dla podmiotów publicznych dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikających z rozporządzania w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.