Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego; 25-26 października br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

„CommonSign Warsaw 2012” – Electronic Signature Interoperability Summit

Celem przedsięwzięcia jest zbudowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Zarówno konferencja jak i testy mają charakter otwarty dla polskich i zagranicznych dostawców aplikacji i usług z zakresu podpisu elektronicznego