INSIDE STANDARD 2012; 21-22 listopada 2012 Collegium Polonicum Słubice

Pierwsza dwustronna polsko- niemiecka konferencja „STANDARDISATION Driver for Security, Privacy and Compliance in Information Systems” (NORMALIZACJA jako podstawa bezpieczeństwa, prywatności i zgodności z regulacjami prawnymi dla systemów informacyjnych) jest innowacyjną inicjatywą dwóch komitetów technicznych, tzn.: Komitetu Technicznego nr 182 przy PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) i NA 043-01-27 AA  przy DIN (Deutsches Institut für Normung ), pracujących nad międzynarodową i krajową normalizacją w dziedzinie bezpieczeństwa w obszarze ICT (Information and Communication Technology – Technologia Teleinformatyczna) i obszarach pokrewnych, w Polsce i w Niemczech.