„Ekonomiczna strona biznesu kartowego”– to tytuł kolejnej, już 18 konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, która odbędzie się 20 czerwca br. w Warszawie

W trakcie konferencji „Ekonomiczna strona biznesu kartowego” poruszone zostaną m.in. następujące tematy:
•informacja o zakończonych pracach Zespołu Roboczego ds. Opłaty Interchange i    przygotowanym przez Narodowy Bank Polski „Programie redukcji opłat kartowych w Polsce”
•wyniki najnowszego internetowego badania opinii Polaków na temat kosztów i sposobów użytkowania kart płatniczych
•model biznesowy i koszty akceptacji płatności mobilnych
•zarządzanie cyklem życia produktów kartowych
•trendy zmian kosztowych w produkcji, personalizacji, wydawnictwie kart płatniczych i lojalnościowych
•zmieniające się koszty rozwiązań IT dla systemów kartowych
•ekonomia biznesu kartowego w opinii polskiego sektora bankowego.

Wśród prelegentów specjaliści najwyższej próby, natomiast w gronie słuchaczy znajdą się jak zawsze przedstawiciele instytucji finansowych, firm dostawców kart i technologii kartowych oraz rozwiązań IT, firm handlowych, administracji centralnej i samorządowej itd.

Partnerem konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy” pozostaje od lat Trusted Information Consulting.

Szczegółowy program konferencji, zlokalizowanej tradycyjnie w „Polonia Palace Hotel” w centrum Warszawy, oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie: www.polskiekarty.info.pl